Realtids spektrumanalys upp till 30 GHz

Förutom oscilloskop går nu Rohde & Schwarz in på ännu ett område: realtids spektrumanalysatorer. Den nya FSVR-familjen mäter med 40 MHz bandbredd upp till 30 GHz.

I FSVR kombinerar man en generell spektrumanalysator med en realtids spektrumanalysator.
En vanlig spektrumanalysator arbetar med frekvenssvep och missar därmed kortvariga signaler. En realtids spektrumanalysator arbetar utan dödtid, något konstruktören kan dra nytta av vid utveckling av utrustning som följer standarderna LTE, WiMAX, WLAN, Bluetooth och RFID.
FSVR är en utbyggnad av spektrumanalysatorn FSV. Enligt Rohde & Schwarz skall det kunna mäta fem gånger snabbare än någon annan analysator på marknaden.
Instrumentet har touchgrafik med vars hjälp det är lätt att skapa masker för att exempelvis fånga in intermittenta signaler inom ett visst frekvensband. Presentationen på skärmen kan ske på olika sätt:
* Kvardröjande bild (persistence mode). Presentationen är färgkodad för att visa den sanna fördelningen av frekvenser och deras amplituder under en viss tid, som bestäms av användaren (persistence period). Detta ger användaren ett intryck av hur signalerna uppför sig tidsmässigt. Snabba frekvenshopp och vissa kortvariga amplitudändringar blir synliga. Dessa typer av signaler är mycket svåra att upptäcka med konventionella analysatorer.
* Spektrogramfunktionen visar spektrum i tidsplanet. Sömlös övervakning av frekvensband är användbart för utvecklare som försöker att finna intermittenta interferenser. De finns också de som behöver den här funktinen för trådlös överföring med återkommande frekvensändringar. Typiska exempel på detta är RFID och Bluetooth.
* Med frekvensmask-triggning kan man definiera områden i spektrum där man speciellt söker finna signaler. Området sätts upp med en frekvensmask.
FSVR finns i tre modeller, för frekvenser upp till 7, 13 eller 30 GHz.

 

Comments are closed.