Renesas testar högre GSM-kapacitet

Renesas meddelar att man påbörjat tester av sin GSM-version Vamos II i ett för-kommersiellt provnät i Kina. Renesas ”Adaptive Multi-user Ortogonal Sub-kanal” (Vamos II) är det senaste steget i företagets utveckling av GSM som kan överföra upp till fyra samtal över en enda GSM talkanal.

Renesas Mobile Corporations provnät i Peking använder infrastrukturutrustning från ZTE och en fullständig implementering av Vamos II på Renesas Mobiles smartmobil referensplattform RRP11B. Resultaten uppvisar en tvåfaldig ökning av tillgänglig nätverkskapacitet, inklusive vid uppkoppling med äldre terminaler.

Vamos är en ny teknik utformad för att avsevärt öka talkapaciteten i operatörernas befintliga nät genom att möjliggöra ett utrymme på upp till fyra samtal på en enda GSM-kanal. Vamos II tillåter även att ett större antal kombinationer av handenhetstyper (d.v.s. Vamos I, Vamos II eller icke-Vamos) används samtidigt.

– Vamos II ger påtagliga fördelar för operatörer och slutanvändare. Många av dessa fördelar märks omedelbart, till följd av den resurs- och spektrumoptimering det ger. Samtidigt som penetrationen av Vamos II-anpassade mobiltelefoner ökar fortsätter kapacitetsfördelarna att växa, säger Heikki Tenhunen, senior vice president på Renesas Mobile.

– Vi har redan Vamos-kompatibla enheter på marknaden och nu har vi framgångsrikt demonstrerat Vamos II. Detta kommer att öka nätkapaciteten ytterligare och tillåta operatörerna att använda tillgängligt spektrum mycket mer effektivt, vilket ger dem stor flexibilitet för den framtida nätverksutvecklingen, säger ZTE vice president Pu Yingchun.

Comments are closed.