Panasonic utvecklar millimetervågsradar

Panasonic meddelar att de utvecklar en avancerad radarteknik i millimetervågsområdet för trafiksäkerhetssystem, som ska upptäcka fotgängare och fordon i vägkorsningar även vid dåliga siktförhållanden.

 

Schematisk bild av en millimetervågs radarapplikation från Panasonic.
Grafik: Business Wire

Panasonic Corporation meddelar att man har utvecklat en avancerad radarteknik för nästa generations trafiksäkerhetssystem som gör det möjligt att upptäcka människor och fordon på ett avstånd av upp till 40 meter. Denna nya radarteknik i millimetervågsområdet ska till skillnad från andra tekniker möjliggöra upptäckt av objekt under dåliga siktförhållanden, såsom på natten, vid regn och snöfall, tät dimma liksom vid starkt motljus som kan förblinda föraren. När tekniken används i sensorer för trafikövervakning placerade i korsningar ska Panasonics radar kunna hjälpa till att öka säkerheten genom att upptäcka fotgängare och cyklister dolda i förarens döda vinkel.

Panasonics avancerade radarteknik uppges kunna detektera människor och bilar samtidigt, trots det faktum att reflektioner från människokroppen ger extremt svaga radarsignaler jämfört med en bil. Panasonics radarteknik uppges också ha uppnått höga detekteringsprestanda med en upplösning på mindre än 50cm och en vinkelupplösning på 5°.Skillnader i den reflekterade signalens styrka.
Grafik: Business Wire

Panasonics nya teknik innehåller element för en ny pulsmoduleringsteknik som – tillsammans med en nyutvecklad kodsekvens och en pulsradarmetod för bättre känslighetskarakteristika – utökar detektionsområdet och möjliggör upptäckt av små föremål med svag radarsignal. Dessutom har företaget utvecklat en ny adaptiv antennteknik och signalbehandlingsalgoritm med mera, som ger en hög vinkelupplösning och som uppges tillåta användningen av mindre antenner än för konventionell teknik.

Panasonic har utvecklat den nya radartekniken som en del av "Research and Development Project for Expansion of Radio Spectrum Resources" som stöds av ”the Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan”. Företaget kommer att demonstrera tekniken på VTC (Vehicular Technology Conference) 2012-Spring, 7-9 maj i Yokohama, Japan, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.