Grafen får konkurrens

Övertygande, experimentella resultat gör gällande att forskare vid Berlin's Technical University i Tyskland och Aix-Marseille University i Frankrike för första gången har lyckats tillverka det grafen-liknande materialet silicene som består av ett enda lager kiselatomer.

Materialet tros ha liknande elektroniska egenskaper som grafen men borde samtidigt vara mer kompatibelt med kiselbaserade elektroniska kretsar, rapporterar tidskriften New Scientist på sin hemsida.

Forskaren Patrick Vogt vid Berlins tekniska universitet i Tyskland, och hans kollegor vid Aix-Marseille-universitetet i Frankrike har lyckats skapa silicene genom att kondensera kiselånga på ett silversubstrat och därigenom bilda ett enda lager kiselatomer. Forskarna mätte sedan de optiska, kemiska och elektroniska egenskaperna hos skiktet. Resultaten, som uppges väl överensstämma med teoretiska förutsägelser, finns publicerade i Physical Review Letters, doi: 10.1103/PhysRevLett.108.155501 .

Comments are closed.