Renesas-stöd för ISO/SAE 21434

Renesas kommer från januari 2022 att ha fullt stöd för säkerhetsstandarden ISO/SAE 21434 i sina nya fordonsprocessorer och SoC-lösningar. Det inkluderar bland annat RL78-, RH850- och R-Car SoC-familjerna.

Både ISO/SAE 21434 och UNECE UN R155 kräver cybersäkerhet över alla delar av leveranskedjan för fordon. Från juli 2022 måste tillverkare av fordonsprodukter ha godkända säkerhetssystem på plats.

– ISO/SAE 21434 sätter en internationell standard som definierar säkerhetskraven för ett fordons hela livscykel och vi följer den standarden fullt ut, säger Takashi Yasumasu, Vice President för Automotive Core Technology Development Division hos Renesas. Renesas vill vara en säker partner för kunder i tider med ökade säkerhetshot.

Comments are closed.