Relacom ny teknikintegratör till offentliga förvaltningar

I Kammarkollegiets nyligen avslutade upphandling för kommunikationsutrustning blir Relacom en av de utvalda leverantörerna kring hårdvaruleverans, teknikintegration och installationstjänster till landets kommuner och landsting.

Relacom har vunnit ramavtal inom båda de upphandlingsområden som var aktuella för Relacom: Kommunikationsutrustning (telefonisystem och nätverk) samt service, underhåll, utökningar och uppgraderingar (telefonisystem). Båda avtalen löper på två år med möjlighet till två års förlängning. Avtalet innebär att Relacom kommer att tillhandahålla hårdvara samt integrations- och installationstjänster åt landets statliga myndigheter, affärsverk och kommuner kring plattformar från bland annat Cisco, Aastra och Nortel.

– En tuff upphandling har visat att Relacom var en av de få som lämnat de mest fördelaktiga anbuden. Med vår nationella täckning och oberoende ställning är samarbete med kommuner och landsting en uttalad strategi för oss, därför är detta avtal ett viktigt steg i vår fortsatta tillväxt inom detta område, menar Henrik Eriksson, affärsområdeschef för relacom@office.

I måndags, 21 september 2009, började de nya ramavtalen gälla för kommunikationsutrustning (med avropsordning förnyad konkurrensutsättning). Kammarkollegiets generaldirektör Claes Ljungh har undertecknat avtal med tio företag. Avtalen gäller två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Övriga företag med ramavtal på området, med Sveriges kommuner och landsting, är Atea Sverige AB, Cygate AB, Datametrix Outsourcing AB, Fiberdata Integration AB, Internet Protocolnett AB, Network Services Norden AB, Sourcecom Svenska AB, TDC Sverige AB och TeliaSonera AB.

Comments are closed.