Polymer Kompositer når världsmarknaden via Dow Electronics

Polymer Kompositer, med verksamhet i Mölndal och Norrtälje, har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Dow Electronic Materials – ett av världens största företag inom kemiindustrin. Avtalet ger Dow ensamrätt att distribuera Polymer Kompositers nya produkt ASIG till alla länder utanför Norden, utom Storbritannien och Irland.

ASIG är en förkortning av Auto Catalytic Silver Immersion Gold. Det är en autokatalytisk silverprocess för ytbehandling av mönsterkort. Produkten har utvecklats av Polymer Kompositer och dess grundare, kemisten Anders Remgård.
– Det här är det stora genombrott vi jobbat för de senaste åren. Världsmarknaden för ytfinish på mönsterkort är idag värd ca 15 miljarder kronor. Med Dow i ryggen har vi möjlighet att ta en betydande del av den marknaden, berättar Jens Andersson, vd på Polymer Kompositer. Ingen annan i världen kan idag erbjuda en autokatalytisk silverprocess. Det är vi med ASIG helt ensamma om.
För närvarande har mönsterkortsindustrin några olika metoder för ytbehandling att välja på, men med olika brister.
– Vi och Dow Electronic Materials tror att ASIG permanent löser de problemen, och dessutom till ett konkurrenskraftigt pris. Därför kommer Dow nu enligt vårt samarbetsavtal att lansera produkten över hela världen, fortsätter Jens Andersson.
Polymer Kompositer har arbetat med utvecklingen av ASIG sedan mitten av 90-talet och skyddar nu ASIG med patent världen över.
– Vi har sökt om ett dubbelpatent som dels handlar om den unika autokatalytiska silverprocessen, dels möjligheten att med ASIG lägga kemiskt guld (immersion gould) på autokatalytiskt silver. Utvecklingen av ASIG har på senare år huvudsakligen finansierats via tillväxtlån från Roslagens Sparbank och investmentbolaget North Star AB vars huvudägare är Åke Fagerström, Mats Hultin, Ola Hultin och Claes-Göran Sylvén.
För att öka produktionskapaciteten planerar Polymer Kompositer att inom kort ta en ny fabrik i drift i Norrtälje, där lokaler och miljötillstånd redan finns på plats.
– Vi kommer att nyanställa personal och vår målsättning är att vi ska ha volymproduktion igång till senhösten, säger Jens Andersson.
Mönsterkortsindustrin omsatte 2008 ca 15 miljarder kronor på ytbehandling. Polymer Kompositer hoppas ta en betydande del av den marknaden med hjälp av Dow Electronic Materials som ska marknadsföra ASIG över hela världen. Bilden visar ett mönsterkort där komponentuttagen ytbehandlats med ASIG.

 

Comments are closed.