Rekordstor order till ABB

ABB i Västerås, Ludvika och Karlskrona tar hem den största kraftöverföringsordern i ABB:s historia. HVDC Light-länk ska ansluta vindkraftsparker i Nordsjön till det tyska elnätet.

 

I projektet ingår en plattform till havs.
Bilden är tagen på BorWin alpha-
plattformen.
Foto: Matthias Ernert.

ABB har tagit hem en order värd runt 1 miljard dollar från den nederländska-tyska nätoperatören TenneT på en kraftlänk för överföring av högspänd likström (HVDC), som ska ansluta havsbaserad vindkraft i Nordsjön till elnätet på det tyska fastlandet.

Det är den största ordern på kraftöverföringsteknik i ABB:s historia och uppges omfatta världens största havsbaserade HVDC-system på mer än 900 MW vid ±320 kV. Systemet ska minimera överföringsförlusterna till mindre än 1 procent per strömriktarstation. När länken är fullt utbyggd kommer den att kunna leverera vindkraftsgenererad el till mer än 1,5 miljoner hushåll.

ABB ska konstruera, bygga, leverera och installera plattformen ute till havs, de havs- och landbaserade strömriktarstationerna samt land- och sjökabelsystemen. ABB:s överföringsteknik HVDC Light ska transportera elkraften från vindkraftparken Gode Wind II på 400 MW, såväl som andra vindkraftparker, till en havsbaserad strömriktarstation som sedan via 135 kilometer sjö- och landkabel överför elen till en landbaserad HVDC-station i Dörpen på den tyska kusten, där en strömriktarstation matar in elen i det tyska elnätet. Kabelspänningen på 320 kV blir den högsta som någonsin använts för HVDC-överföring med plastisolerad kabel.

– Havsbaserad vindkraft växer fram alltmer som en storskalig källa för förnybar energi i Europa i syfte att bidra till att nå utsläppsmål och minska miljöpåverkan. ABB är unikt positionerat med egen tillverkning av strömriktarstationer, kabel och halvledare, huvudkomponenterna i HVDC-system, och företaget har gjort betydande investeringar i denna teknik, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems.

Kraftöverföringssystemet beräknas tas i drift 2015 och väntas bidra till att undvika utsläpp av mer än tre miljoner ton koldioxid per år genom att fossila energikällor ersätts med vindkraft. Idag har Tyskland en installerad vindkraftsproduktion på mer än 27 gigawatt el, motsvarande runt åtta procent av landets elbehov. Planen är att dubbla siffran till 2020. Detta är ABB:s tredje order till havsbaserad vindkraft i Tyskland, efter ordern på 800 MW-länken DolWin1 förra året och det tidigare projektet BorWin1, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.