IC Insights sänker halvledarprognos

IC Insights sänker sin prognos för tillväxten på halvledarmarknaden från 10 procent till 5 procent för 2011.

 I IC Insights kommande halvårsuppdatering till McClean-rapporten spår analyföretaget att den globala halvledarindustrins tillväxt blir 5 procent under 2011, en sänkning från tidigare prognostiserade 10 procent. För IC-marknaden sänker IC Insights prognosen från 10 procent till 4 procent. Den främsta orsaken till dessa sänkningar är den svaga utvecklingen av den globala ekonomin under det första halvåret i år. Marknaderna för optoelektronik, sensorer och diskreta komponenter förväntas ligga kvar på en 10 procentig tillväxtnivå.

Några av de oväntade ekonomiska "motvindarna" som den globala ekonomin ställdes inför under första hälften av 2011 framgår av sammanställningen i figuren. Dessa händelser var orsaken till att den ekonomiska tillväxten runt om i världen kom att kraftigt bromsa in under första halvåret 2011 jämfört med 2010.

 

Comments are closed.