Vanlig LED-belysning överför filmen

Vanliga lysdioder avsedda för belysning kan förvandlas till optiska wlan genom att komplettera dem med ett fåtal ytterligare komponenter. Lamporna lyser då inte bara upp rummet, de fungerar också som överföringsmedium för filmer i HD-kvalitet, rapporterar Fraunhofer Institute.

Under lång tid var detta bara en vision för framtiden. Men sedan forskare från Fraunhofer Institute for Telecommunication, Heinrich Hertz Institute, HHI i Berlin utvecklat en ny överföringsteknik för videodata, inom ramen för EU-projektet Omega, har visionen kommit betydligt närmare ett förverkligande.

I slutet av maj kunde forskarna presentera resultaten av projektet i Rennes, Frankrike. De kunde överföra data med en datatakt på 100 Mbit/s utan förluster, med hjälp av lysdioder i taket som belyser en cirkulär yta på drygt tio kvadratmeter. Mottagaren kunde sedan placeras var som helst inom detta område, som för närvarande är den maximala räckvidden.

– Det här betyder att vi kan överföra fyra videor i HD-kvalitet till fyra olika laptops samtidigt, säger Dr. Anagnostis Paraskevopoulos vid HHI.

Grunderna för Visual Light Communication (VLC)-tekniken har utvecklats tillsammans med Siemens och France Telecom Orange Labs. Projektledaren vid HHI Klaus-Dieter Langers team vidareutvecklar nu den nya tekniken ytterligare och även för betydligt högre datatakter.

För VLC är det ljuskällorna – i detta fall lysdioder med vitt ljus som ger belysning i rummet – som samtidigt överför informationen med hjälp av en särskild modulator, som slår på och av lysdioderna i en takt omärkbar för det mänskliga ögat. En enkel fotodiod på den bärbara datorn fungerar som en mottagare.

– En fördel är att det endast tar ett fåtal komponenter för att förbereda lysdioder så att de fungerar som överföringsmedia. En nackdel är att så fort något hamnar mellan ljuset och fotodioden (till exempel när någon håller sin hand över dioden) blir överföringen nedsatt. Bärbara datorer, Palm-enheter eller mobiltelefoner är alla potentiella användarenheter, säger Som Klaus-Dieter Langer.

Forskarna betonar att VLC-tekniken inte är avsedd att ersätta vanliga wlan, PowerLan eller UMTS. Den är bäst lämpad som ett alternativ för dataöverföring där överföring via radio inte är önskvärt eller möjligt – utan att det behövs nya kablar eller utrustning i huset. Kombinationer är också möjliga, till exempel optiskt wlan i en riktning och PowerLan för returkanalen.

Den nya tekniken är lämplig för sjukhus, till exempel där radiosändningar inte är tillåtna. Om en del av kommunikationen sker via ljuset i operationssalen, skulle det vara möjligt att styra trådlösa, kirurgiska robotar eller överföra röntgenbilder. En annan tänkbar tillämpning som Fraunhofer lyfter fram är att flygpassagerare kan få sitt egen underhållningsprogram presenterat på en display, vilket sparar flygplanstillverkaren miltals av kablar. Ytterligare en möjl Det är världsrekord för VLC-metoden ig tillämpning av tekniken är i produktionsanläggningar, där radiosändningar ofta stör processerna.

För närvarande utvecklar forskarna sina system mot högre datatakter.

– Genom att använda lysdioder med rött, blått, grönt, vitt ljus kunde vi överföra 800 Mbit/s i labbet. Det är världsrekord för VLC-metoden, säger Klaus-Dieter Langer..

Forskare vid HHI kommer att visa upp hur videofilmer överförs via ljus vid International Telecommunications Fair IFA i Berlin mellan 2-7 september, 2011, enligt Fraunhofers nyhetsbrev för augusti.

Comments are closed.