5G-nät viktigt för Sveriges totalförsvar

MSB och Trafikverket lyfter fram näringslivets viktiga roll för Sveriges totalförsvar i en ny rapport till regeringen. I arbetet med att uppgradera Sveriges public safety-nätverk till ett 5G-nät krävs en hybridlösning med statlig kontroll i alla av säkerhetsskäl väsentliga delar av systemet. Den statliga infrastrukturen kompletteras med kommersiella lösningar för att förstärka nätets robusthet och tillgänglighet.


De flesta länder i Europa har påbörjat ett arbete med att uppgradera sina kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. Det handlar om kommunikationstjänster som alltid måste fungera och som används av exempelvis polis, akutsjukvård, räddningstjänst, länsstyrelser samt Sveriges regioner och kommuner m.fl.

– Näringslivets roll och hur vi skapar en stabil samordning av beredskapsplaneringen mellan olika sektorer är oerhört viktig. Sveriges satsning på en övergång till ett 5G-nätverk är ett konkret exempel på hur MSB och Trafikverket tillsammans med näringslivet stärker Sveriges beredskapsförmåga, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka på MSB. Ett robust kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer är en livlina för hela vårt samhälle.

Investeringen för en övergång till 5G beräknas uppgå till 11,2 miljarder kronor under åren 2024 – 2040 och alla användare beräknas ha gått över till 5G år 2030. Satsningen kommer att generera arbetstillfällen inom många olika sektorer.

– Vi står inför en stor statlig infrastruktursatsning där marknadens innovationskraft avseende utrustning, bredbandstjänster och applikationer anpassat för samhällsviktig och säker kommunikation är avgörande, säger Ronny Harpe, verksamhetschef för säkra kommunikationer på MSB. Tillsammans med andra länder som satsar på liknande 5G-lösningar vill vi att marknadsutvecklingen på det här området fortsätter i den takt som är nödvändig.

I rapporten som lämnades in till regeringen den 1 februari redovisar MSB och Trafikverket genomförandeplaner och kostnadsberäkningar i samband med etableringen av ett nytt kommunikationssystem.

Kommunikation och samverkan mellan samhällsviktiga aktörer måste fungera under alla förhållanden och ytterst vid kris eller krig. Därför rekommenderar MSB och Trafikverket att det också ställs krav på alla användarorganisationer, kommuner och regioner att ansluta till det nya kommunikationssystemet. Krav på anslutning är också samhällsekonomiskt effektivt eftersom det motverkar kortsiktiga och dyra lokala lösningar som inte gynnar nationell samverkan.

Comments are closed.