Robotar automatiserar antikroppstest

ABB Robotics har tillsammans med University of Texas Medical Branch (UTMB) tagit fram ett automatiserat neutraliserande antikroppstestsystem som är det effektivaste sättet att fastställa en enskild individs immunitet mot olika covid-stammar. Systemet ökar avsevärt antalet neutraliserande antikroppstester som kan utföras, från 15 till över 1 000 per dag.

De fortsatta mutationerna sedan covidviruset först dök upp i slutet av 2019 har inneburit en stor utmaning för både medicinska forskare och myndigheter, eftersom båda söker metoder att kontrollera och begränsa spridningen. Även om det har tagits fram ett antal olika vaccinationer innebär de snabba mutationerna hos viruset att det är svårt att hitta det effektivaste skyddet mot varje enskild variant.

– Möjligheten att utföra fler tester per dag är nyckeln till att generera mer data om individuella immunitetsprofiler vilket kommer bidra till att vi kan kontrollera ytterligare spridning av viruset, säger dr Michael Laposata, professor och ordförande för patologiavdelningen på UTMB. Genom att öka hastigheten med vilken vi kan utföra tester och att vi slipper utsätta en stor del av laboratoriepersonalen för exponering av viruset med potentiell risk att bli infekterade när de utför manuella tester, ger det automatiserade systemet vi har utvecklat tillsammans med ABB ett exakt, snabbt, flexibelt och säkert sätt att klara våra mål.

Syftet med det automatiserade neutraliserande antikroppstestet är att specifikt detektera en SARS-CoV-2-neutraliserande antikropp utan korsreaktion med någon annan infektion, vilket gör denna analys till en gyllene standard för serologisk testning av covid-19. Resultatet kan sedan användas av både den person som testas och av forskare i syfte att bättre förstå graden av immunitet från vaccinationer respektive infektioner. Data kommer också att ligga till grund för lokala beslutsfattare om hur man kan minimera risken för ytterligare infektioner, till exempel undvika områden med hög viruskoncentration.

Comments are closed.