Rekonstruktionen avslutad i Obducat Technologies.

Samtliga berörda fordringsägare har accepterat det av Obducat Technologies AB föreslagna underhandsackordet. Tingrätten har den 13 oktober 2011 fastställt beslutet om att företagsrekonstruktionen av dotterbolaget Obducat Technologies AB ska upphöra.

Ackordet kommer att regleras den 15 december 2011 i enlighet med överenskommelse med de berörda fordringsägarna. Därmed återgår Obducat Technologies AB till normal drift med omedelbar verkan, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.