Sony Ericsson vänder förlust till nollresultat

Sony Ericsson vände en förlust på 50 miljoner euro efter skatt under andra kvartalet till ett nollresultat för det tredje kvartalet i år.  Antalet försålda enheter ökade till 9,6 miljoner enheter, en ökning från 7,6 miljoner under Q2 2011.

Sony Ericsson meddelar att företagets försäljning nu till mer än 80 procent består av smartmobiler och att det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) för kvartalet stigit från 156 euro (Q2 2011) till 166 euro (Q3 2011). Den totala försäljningen uppgick till 1,586 miljarder euro, en ökning från 1,193 miljarder för det andra kvartalet och som motsvarar en uppgång på 33 procent.

– Försäljningen av Android-baserade Xperia står nu för mer än 80 procent av omsättningen och vi har levererat 22 miljoner Xperia hittills. Vi kommer att fortsätta att investera i smartmobilmarknaden och flyttar över hela portföljen till smartmobiler under 2012, säger Bert Nordberg, vd och koncernchef för Sony Ericsson.

Sony Ericsson bedömmer att de nu har en  andel av den globala Android-baserade smartmobilmarknaden under kvartalet på cirka 12 procent i volym och 11 procent i värde.

Inga antydningar eller kommentarer till rykten om förändringar i ägarstrukturen gavs i rapporten.

Comments are closed.