Första steget i 1800 MHz-auktionen klar

Post- och telestyrelsen (PTS) genomför just nu en auktion där frekvensutrymmen i 1800 MHz-bandet tilldelas. Första delen av auktionen, där tre budgivare deltog, är nu klar. Auktionen fortsätter på måndagen den 17 oktober.

Auktionen i 1800 MHz-bandet genomförs i två steg och det första är nu klar efter 18 budrundor. Tre budgivare deltog och gav bud på totalt 2×35 MHz, uppdelade på sju frekvensblock om 2×5 MHz.

Net 4 Mobility HB budade hem 2 block, 2×10 MHz, för 430 miljoner kronor. Telia Sonera Mobile Networks AB budade 5 block, 2×25 MHz , för en krona under 1 miljard kronor. Hi3G Access AB deltog också men vann inget frekvensblock i steg 1 av auktionen. Syftet med steg 1 var att fördela nytt spektrum mellan budgivarna och allt frekvensutrymme i 1800 MHz-bandet är härmed fördelat. Men auktionen är ännu inte avslutad utan fortsätter i ett andra steg.

I steg 2 avgörs var tillståndshavarnas frekvensblock ska placeras i frekvensbandet. Under denna fas deltar vinnande budgivare från steg 1, liksom de tillståndshavare som redan har tillstånd i bandet. De redan tilldelade tillstånden omfattar 2×35 MHz och placeringsomgången omfattar därför 2×70 MHz. Alla tillståndshavare i bandet är garanterade att få sammanhängande spektrum.

Steg 2 av auktionen börjar på måndag och beräknas vara avslutad inom två arbetsdagar. Efter att steg 2 har avslutats publicerar PTS var i bandet tillståndshavarna är placerade samt hur mycket de totalt sett (steg 1 och 2 tillsammans) ska betala i auktionslikvid.

Comments are closed.