Annons

Rejlers köper Helenius Ingenjörsbyrå

Rejlers förvärvar 100% av aktierna i det svenska teknikkonsultbolaget Helenius Ingenjörsbyrå AB (”Helenius”) som förväntas omsätta ca 100 miljoner kronor med drygt 20% EBITA-marginal under 2021.

Helenius, grundades 1965 och har kontor i Stockholm och Uppsala. Bolaget erbjuder tjänster inom miljö, VVS och energi och har varit delaktigt i ett antal välkända projekt, såsom Slussen, Biomedicum och Celsius-projektet. Bolaget har ca 70 medarbetare och cirka 20 underkonsulter och förväntas omsätta ca 100 miljoner kronor under 2021 med en EBITA-marginal om drygt 20%. Den förväntade omsättningen och resultatet för 2021 ligger väl i linje med hur bolagets finansiella utveckling sett ut under de senaste åren.

Förvärvet av Helenius innebär att divisionen Buildings inom Rejlers Sverige går från en förväntad omsättning på 360 MSEK till 460 MSEK på årsbasis. Den initiala köpeskillingen uppgår till 165 miljoner kronor och erläggs dels med nyemitterade aktier av serie B i Rejlers om 61 miljoner kronor, dels kontant med 104 miljoner kronor. Därutöver kan Rejlers på vissa villkor komma att erlägga kontanta tilläggsköpeskillingar om maximalt ytterligare 50 miljoner kronor, baserat på kommande tre års lönsamhet.

Konsolidering av Helenius väntas ske från och med 1 februari 2022 och bolaget blir ett eget affärsområde inom divisionen Buildings i Rejlers Sverige AB.

Comments are closed.