Realtids spektrumanalysator till lågpris

Tektronix vänder upp och ned på marknaden för spektrumanalysatorer genom erbjuda ett instrument, RSA306, som kostar en bråkdel av vad konkurrenternas spektrumanalysatorer kostar – särskilt med tanke på att RSA306 kan visa spektrum i realtid. Att konstruktionen dessutom uppfyller Mil Std 28800 klass 2 ökar ut användningsområdena. Prislappen visar 2810 euro (3490 dollar).
Radikalt mycket billigare pris brukar innebära förenklingar eller försämrade prestanda. Det Tektronix gör med RSA306 är att lansera ett instrument som är byggt efter ett nytt koncept.
Genom att inte utrusta instrumentet med reglage och skärm kan man förbilliga konstruktionen avsevärt. I stället utnyttjar man en PC eller surfplatta mera avanceras surfplatta.

En surfplatta kan användas som alternativ till PC i vissa tillämpningar.

Sådana kan tillverkas och säljas till mycket bättre prestanda/prisförhållande än specialkonstruktioner tack vare mycket långa serier. Processorn skall vara 4e generationens Intel i7, för att utnyttja instrumentets fulla prestanda, Windows 7 eller 8 64 bit och datorn skall ha minimum 8 Gbit RAM.

Kraft via USB 3.0

Instrumentet förbinds med datorn via USB 3.0 och kraftmatas via denna länk. Spektrumanalysatorn väger bara 0,59 kg. Den täcker 9 kHz till 6,2 GHz och har en känslighet av -160 dBm/Hz mellan 1 och 6,2 GHz och en interceptpunkt, IIP3 på +10 dBm.

RSA306 väger 0,59 kg.
Hur kan denna spektrumanalysator vara så lätt? En analysator med motsvarande prestanda brukar ju väga åtskilligt? Inte minst på grund av frekvenssyntetisatorns utformning, med sina resonatorer och skärmburkar och filter! Hemligheten ligger i att instrumentet läser av ett band på 40 MHz och gör en FFT av innehållet. Det ger två fördelar:
* Den ena fördelen är att man inom 40 MHz får spektrumanalys i realtid, vilket behövs för analys av modern utrustning där det förekommer exempelvis frekvenshopp och modulationsförändringar.
* Den andra fördelen är egentligen en följd av den första. I stället för att med kanske 1 Hz upplösning svepa frekvensen över exempelvis ett 1 GHz brett spektrum, sveper RSA306 40 MHz i taget och flyttar sig sedan till nästa 40 MHz-segment. Sedan läggs segmentens innehåll samman och presenteras i en följd på skärmen så att betraktaren ser ett mycket större frekvensområde. Syntesoscillatorn (lokaloscillatorn) behöver då bara ha en upplösning av 40 MHz. Delningstalet i den faslåsta slingan kan hållas lågt. Då kan man också klara sig att ha få faslåsta slingor, eller kanske bara en enda, i syntesgeneratorn. Resultatet är en syntesoscillatorn som kan utformas för att ge lågt fasbrus trots en relativt okomplicerad och därtill viktmässigt lätt konstruktion. I skrivande läge finns det dock ingen specifikation för fasbruset att tillgå.

Programvara medföljer
För att kunna analysera signaler används programvaran SignalVu. Den utformades av Tektronix och kom ut på marknaden redan för sju år sedan. Då var den framtagen för analys av signaler från realtids spektrumanalysatorer. Senare kom den även att passa för att köra signaler från Windowsbaserade oscilloskop och för oscilloskopet MDO4k, ”mixed domaine”.
Att köpa SignalVu separat har tidigare kostat 1 990 dollar i basutförande. Detta betyder 17 olika typer av standardmätningar. Men SignalVu ingår i priset för RSA306. Tektronix har också dramatiskt sänkt priserna på nio olika programoptioner som vektor-signalanalys (VSA), audioanalys, insvängningstid, pulsmätningar, WiFi (3 olika mätningar), P25 och olika typer av OFDM. Det finns även en option för brusfaktor , det kommer en för Bluetooth och flera nya för olika typer av trådlös teknik.

Ökande marknad

– Inom marknaden för spektrumanalysatorer ser vi att segmentet för prisbilligare instrument växer, säger Dean Miles, Tektronix senior technical marketing manager för EMEA.

Dean Milespekar ut fyra områden där den nya spektrumanalysatorn kommer att finna kunder:
* Utbildning på akademisk nivå och i lab. I typiska fall ställs det krav på instrumentets prestanda samtidigt som det finns en begränsad budget att utgå ifrån. Ett litet format kan vara en fördel.
– Att programvaran är gratis gör att den kan delas ut till flera elever, framhäver Dean Miles.
* Små företag som arbetar med trådlös teknik ställer ofta höga krav på instrumentens prestanda, men tvingas begränsa investeringarna. Att tvingas arbeta med äldre utrustning man leda till höga underhålls- och kalibreringskostnader.
* Myndigheter som ansvarar för övervakning av och informationsinsamling från radiospektrum ställer krav på prestanda, analysmöjligheter och att se vad som händer på spektrum i realtid. I många fall är ett litet och tåligt instrument nödvändigt för att kunna installeras på olika platser och miljöer.
– Det här är en stor marknad för oss, säger Dean Miles.
För att kartlägga störningskällor kan mätdata från RSA306 kombineras med datoriserade kartor i datorn. Inspelade signaler strömmas till datorns SSD-minne.
Att leta upp störningar underlättas av att PCn genererar 10 000 spektrum/sekund för att sedan visas i en färgskala som motsvarar hur ofta störningarna yttrar sig. Genom att sätta upp en mask kan störningar snabbt ringas in och datorn kan skicka ett e-mail när en viss störning uppträder.  
* Installation och underhåll. Detta är ytterligare en stor marknad där man finner kunder som teleoperatörer, polis- och ambulanssystem via P25 eller TETRA. I dessa sammanhang kan RSA306 användas för att kartlägga nätens ”hälsotillstånd.”

Comments are closed.