Net Insight i DTT-nät i Uruguay

Den nationella teleoperatören Antel i Uruguay har valt Net Insights Nimbra-lösning för ett rikstäckande nät för marksänd digital-TV (DTT).

Antel, Uruguays statsägda telekomföretag, förbereder sig för att bygga ett nytt nationellt DTT-nät som kommer att transportera 19 kanaler till landets nationella TV-bolag över ett nät baserat på standarden ISDB-T. DTT-nätet kommer att täcka hela Uruguay och omfatta 44 sändare och 28 studios, och projektet genomförs i två faser under 2014 och 2015.
Utmaningarna med att införa markbaserad infrastruktur för digital-TV är betydande. Eftersom den analoga nedsläckningen är planerad till början av 2015 finns det ett behov av en snabb utbyggnad och det kräver också effektiv användning av nätkapacitet, tillförlitlighet, storskalig multicast, multi-service- kapacitet för distribution av video och data och en säker tidssynkronisering. Net Insights Nimbra-plattform är en robust lösning som kan möta alla dessa utmaningar genom ett antal unika funktioner, som förlustfri routing, kvalitetsförbättringar, och lättanvända drift- och underhållsfunktioner, vilket gör den till branschens ledande mediatransportlösning för digital-TV-distribution.
Ordern erhölls i samarbete med Taltech International, LLC, en av Net Insights premium partners och systemintegratörer i Latinamerika. Taltech har även tillhandahållit Net Insights lösning i implementationen av DTT i andra regioner i Latinamerika, exempelvis i Argentina.
– Latinamerika är i fokus för Net Insight då regionen fortsätter övergången till digitala TV-nät, säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight.

Comments are closed.