Brandrisk ska nu undersökas

Under det senaste året har ett mindre antal bärbara datorer överhettats och orsakat bränder. Elsäkerhetsverket vet ännu inte hur vanligt detta är och för att få in ett underlag startar de nu ett tillsynsprojekt som avser bärbara datorer med litiumbatterier.

– Vi vill kontrollera om produkterna uppfyller säkerhetskraven. Eftersom provningskostnaderna kan bli dyra vill jag samla in underlag på hur vanligt det är att bärbara datorer börjar brinna för att se om det finns ett reellt behov av provning. Dessa uppgifter måste jag få in via våra räddningstjänster, säger projektledaren Susanne Sundström.

Efter att myndigheten fått in uppgifter på hur vanligt det är med brand i datorer kan de ta ställning till om det ska köpas in ett antal datorer för oberoende provning. När det gäller provningen måste det också undersökas hur batterierna i de bärbara datorerna kan testas, enligt ett pressmeddelande från Elsäkerhetsverket.

– Innan vi skickar materiel på provning måste vi säkerställa att vi kan få ut relevanta resultat. Ett litiumbatteri betraktas som explosionsfarlig i ett laboratorium och man utför inte alltid tester på dessa om de tidigare är testade av ett oberoende laboratorium.

Comments are closed.