Realisator Robotics får finansiering

Sörmlandsfonden har tillsammans med Almi Invest och affärsänglar i Sörmland gått in som delägare i Trosa-företaget Realisator Robotics som utvecklat en inspektions- och sökrobot för räddningsinsatser.

– Det är oerhört glädjande med det expansiva kapital som tillförts bolaget. Nu kan vi ta vår senaste prototyp till produkt och försäljning. Sedan får vi ju också in kompetens i bolaget som gör att vi kan jobba betydligt mer professionellt än tidigare. Kort sagt, vi snäpper upp verksamheten ett antal pinnhål, säger AB Realisator Robotics vd Thomas Eriksson som också är idéägaren bakom produkten.

Startup-bolaget Realisator Robotics utvecklar och säljer inspektions- och sökroboten Fumo. Initialt ligger marknadsfokus mot räddningstjänster med vilka man också samarbetat under en längre tid. Tanken är att roboten ska assistera vid besvärliga insatser, till exempel rökdykning, genom att gå in i farliga områden och förmedla en lägesbild till insatsledningen. Denna i många fall unika information utgör sedan ett av underlagen för insatsledningens strategiska beslut. Det är denna första tillämpning som också fått ge roboten dess namn då fumo betyder rök på latin.

Comments are closed.