CPI ny ägare av ASC Signal

Communications & Power Industries (CPI) har förvärvat det kanadensiska antennföretaget ASC Signal – ett företag som utvecklar och bygger avancerade produkter för satellitkommunikation och radar samt högfrekventa antenner och styrenheter.

ASC Signals antenner används för kommersiell och statlig satellitkommunikation, markbunden kommunikation, avbildning och datakommunikation, radar och underrättelsetillämpningar.

Enligt köpeavtalet förvärvades ASC Signal från Resilience Capital Partners men någon köpeskilling redovisas inte.

Genom förvärvet räknar CPI med att företagets försäljning kommer att öka med cirka 50 miljoner dollar per år. ASC Signal har runt 125 anställda över hela världen och anläggningar i Plano, Texas och i Whitby, Ontario, Kanada. Bolaget kommer att drivas som en självständig enhet inom CPI och behålla sin nuvarande ledning och personal, inklusive dess säljkår.

ASC Signal produktportfölj omfattar SATCOM antennsystem med UHF V-bandskapacitet, radarantenner i S- och L-banden för flygledning och S- och C-banden för väderradartillämpningar samt högfrekventa- och specialantenner för en mängd olika tillämpningar. ASC Signals antenner är typiskt mellan 2,4 meter och 14 meter i diameter.

CPI utvecklar, tillverkar och distribuerar komponenter och delsystem för generering, förstärkning, överföring och mottagning av mikrovågssignaler för en mängd olika system, inklusive radar, telekrig och kommunikation (satellit och punkt-till-punkt) system för militära och kommersiella tillämpningar, specialprodukter för medicinsk bilddiagnostik och behandling av cancer, samt mikrovågs och RF energigenererande produkter för olika industriella och vetenskapliga verksamheter. Under 2014 hade företaget en omsättning på totalt 475 miljoner dollar.

Comments are closed.