Rättsliga åtgärder mot Apples iPhone 4S

Samsung Electronics Co., Ltd, meddelar att man planerar att lämna in en begäran om ett tillfälligt föreläggande mot Apple i Paris och Milano, där Samsung vill att domstolarna hindrar försäljningen av iPhone 4S på respektive marknad.

Samsungs begäran om ett interimistiskt föreläggande i Frankrike och Italien kommer båda att åberopa två patentintrång relaterade till trådlös telekomteknologi som berör WCDMA-standarder för mobilertelefoner med 3G. Teknologin Som Apple anklagas ha gjort intrång i är nödvändig för att telekomnätverk och mobiltelefoner ska fungera pålitligt. Samsung menar att Apples intrång är så allvarligt att försäljningen av iPhone 4S därför bör förhindras.

”Apple har fortsatt att uppenbart överträda våra immateriella rättigheter och åka snålskjuts på vår teknologi. Vi kommer följaktligen att hålla fast vid att skydda vår immateriella egendom. Samsung planerar också att begära tillfälliga förelägganden i övriga länder efter ytterligare granskning.”, skriver Samsung i ett pressmeddelande.

Comments are closed.