Spansk satsning på obemannade helikoptrar

Spanska IT- och försvarskoncernen Indra Sistemas inleder en kampanj för att marknadsföra Pelicano, ett system med obemannade helikoptrar för marina applikationer. Systemet har utvecklats tillsammans med Linköpingsbolaget CybAero.

– Det är fantastiskt bra att Indra genomför en sådan här marknadssatsning på bred front. Det är positivt för oss som utvecklingspartner och underleverantör, säger CybAeros vd Leif Erlandsson.

Indra Sistemas Pelicanosystem baseras på CybAeros obemannade helikopter APID 60. När Pelicano släpps på marknaden kommer den att vara utrustad med CybAeros världsunika motor för flygfotogen, vilket är avsevärt mindre brandfarligt än bensin. Detta ger en kraftigt förhöjd säkerhet, vilket är ett krav för många marina tillämpningar där man inte vill förvara bensin ombord på fartyg.

– På åtta till tio års sikt beräknas världsmarknaden för marina system av det här slaget ligga på ungefär en halv miljard dollar årligen, konstaterar Leif Erlandsson.

Under 2012 beräknas Pelicano vara redo att levereras till kunder. Det är anledningen till att Indra Sistemas nu drar igång en kampanj kring produkten. Systemets mångsidighet kommer bland annat att illustreras genom en nyproducerad video som lanseras på internet. Där visas bland annat exempel på den mångfald verksamhetsområden som Pelicano kan användas i.

Indra Systems och CybAero har samarbetat sedan 2008. Under 2012 avslutas projektets utvecklingsdel och den kommersiella fasen inleds.

Se videon via den här länken.

Comments are closed.