Rädda småföretagen ur lågkonjunkturen

Alla arbetstillfällen som skapats i Sverige mellan 2003 och 2007 har tillkommit i små och medelstora företag. Att se till att finanskrisens effekter på de minsta företagen bromsas är därför av stor samhällsekonomisk betydelse. I dag släpper FöretagarFörbundet en rapport som visar hur regeringen kan minimera utslagningen av småföretag och därigenom rädda tiotusentals arbetstillfällen.

– Det handlar inte om särintressen, säger FöretagarFörbundets förbundssekreterare Camilla Littorin. För att hindra att arbetslösheten ökar kraftigt är det viktigt att se till att småföretagen kan behålla så många anställda som möjligt under lågkonjunkturen.

Just nu pågår en intensiv debatt kring hur stor del av budgetutrymmet regeringen ska använda för att dämpa den kraftiga konjunkturnedgången. FöretagarFörbundet vill se åtgärder som ger snabb lättnad för småföretagen. Dessa har ännu inte drabbats fullt ut av konjunkturnedgången och därför är det fortfarande möjligt att begränsa antalet jobb som går förlorade i de minsta företagen.

– Alla pratar om lågkonjunkturen. Nu är det dags att agera och vi har lösningen, säger Camilla Littorin.

I rapporten ”FöretagarFörbundets stimulanspaket” presenteras en rad åtgärder som skapar just de snabba lättnader som de minsta företagen med noll till nio anställda behöver:

1. Sänk arbetsgivaravgiften med 7,22 procentenheter

2. Slopa sjuklöneansvaret de första 14 dagarna

3. Inför ett nytt ROT-avdrag

4. Sänk byggmomsen

5. Satsa på underhåll av Sveriges infrastruktur

6. Säkra småföretagens finansiering

Comments are closed.