Ökad brottslighet på Internet

2008 var ett år av stor tillväxt om man tittar på malware, infekterade datorer, botnets och framgångar för kriminella.

I rapporten End of Year Data Security Wrap-up för 2008, förklarar F-Secure hur 2008 varit ännu ett rekordår med explosiv tillväxt av mängden skadlig programvara (malware) på Internet. F-Secure har sett en tredubbling på ett år, vilket innebär att den sammanlagda mängden skadlig programvara som ackumulerats under de senaste 21 åren ökade med 200 procent under bara ett års tid.

Brottslig verksamhet med ekonomiskt vinstsyfte är fortfarande drivkraften bakom den massiva ökningen av hot på Internet. Dagens skadliga programvaror är skapade av välorganiserade kriminella gäng som använder allt mer sofistikerade tekniker. I år har antalet botnets ökat runt om i världen. Dessa fjärrstyrda nätverk av infekterade datorer är en stor utmaning för IT-säkerhetsindustrin eftersom det är deras enorma datorkraft som ligger bakom den oöverträffade mängden spam och spridning av skadlig programvara.

Under 2008 fick nyheter om säkerhetsrisker på Internet än en gång global spridning, från den enorma ökningen av mängden skadlig programvara som producerades på kinesiska i samband med OS i Peking till attacker på de amerikanska presidentkandidaternas IT-system. Tre stora sjukhus i London drabbades av datavirus och United States Department of Defence beslutade att förbjuda användningen av USB-minnen på grund av de säkerhetshot de utgör. Under 2008 gjorde skadlig programvara också sitt inträde i rymden då en lösenordstjuv i onlinespel lyckades nå den Internationella rymdstationen på en infekterad dator.

Att ställa Internetbrottslingar inför rätta är fortfarande en utmaning men under den senaste tiden har det ändå varit vissa framgångar inom detta område. FBI stängde ner Dark Market, en onlinemarknadsplats för stulna kreditkortsnummer och olagliga Internet-tjänster. Undersökande journalistiskt arbete ledde till nedläggningen av McColo Corp som förvaltade stora botnets, vilket resulterade i en tillfällig minskning av mängden spam. På företagsnivå har Microsoft lämnat in stämningar mot leverantörer av oseriösa säkerhetsapplikationer som gör sitt bästa för att skrämma Internetanvändare att köpa värdelösa produkter.

Trots framgångarna är brottsligheten på Internet nu vanligare och mer professionell än någonsin tidigare. F-Secure anser att den kraftigt ökade Internetbrottsligheten samt internationella och nationella myndigheters ineffektivitet i att fånga, åtala och döma Internetbrottslingar är ett problem som måste lösas. Mikko Hyppönen, F-Secures Chief Research Officer, har tidigare uppmanat om att etablera ett "Internetpol" för att ta itu med brottsligheten på nätet har mottagits med stort intresse internationellt.

– Idag är det alltför få av förövarna som straffas. Resultatet är att vi sänder ut fel signaler till brottslingar; ”här är ett sätt att tjäna stora pengar och du kommer aldrig att bli fångad eller straffad”, säger Mikko Hyppönen.

Comments are closed.