PTS går mot ny organisation

Den första mars 2019 kommer PTS att vara uppdelat på tre sektioner med skilda funktioner: Marknadsutveckling, samhällsresurser och myndighetsstöd. Nu utlyser PTS tre nya tjänster som chef för divisionerna.

PTS bildades 1992 med ett fokus på en marknadsorienterad infrastruktur. Den nuvarande organisationsstrukturen fastställdes 2007.

En längre tid har PTS arbetat med att stödja genomförandet av regeringens högt uppsatta mål för bredbandskommunikation. Andra områden, som digitalisering och totalförsvar, har också blivit allt viktigare.

Mot denna bakgrund har PTS granskat hur dess styrning, organisation och processer uppfyller dagens och framtidens behov. Granskningen har utmynnat i ett beslut om en ny, funktionsindelad organisation. Tre divisioner skapas med inriktning på marknadsutveckling, samhällsresurser och myndighetsstöd. Under dessa divisioner kommer det att finnas avdelningar och enheter.

Den nya organisationen skall gälla från den 1 mars 2019.

Den skall ge oss bättre möjligheter till synergier, samarbete och effektivt arbete, vilket kommer att gynna såväl våra externa intressenter som våra egna medarbetare, skriver Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Dan Sjölund, generaldirektör

Under senaste tiden har jag diskuterat förslaget med myndighetens ledning, fackliga företrädare och personal. I går föredrog jag det för myndighetens styrelse, som antog detsamma. Nu tar vi nästa steg i den här processen. Det är spännande att utlysa tre nya tjänster som divisionschef. Du som har rätt bakgrund och kan bidra till att utveckla PTS är välkommen att söka. Tillsammans ska vi stärka vår förmåga att bidra till att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post!

 

Comments are closed.