Personbilsexporten upp med 33 procent

Den svenska personbilsexsporten ökade med 33 procent andra kvartalet 2018 jämfört med samma period förra året. En viktig marknad som fortsätter att växa är Kina. Det framgår av Business Region Göteborgs tredje konjunkturrapport för året. Överhuvudtaget går Göteborgsregionen fortsatt väldigt stark. Men det finns risker, bland annat indikationer på en kommande avmattning på bostadsmarknaden.


Foto: Göteborgs Hamn

Den svenska personbilsexporten, vilken till stor del har sin koncentration i Göteborgsregionen med omnejd, växer kraftigt. Andra kvartalet 2018 ökade exporten med 33 procent realt jämfört med samma period året innan. Framför allt ökade personbilsexporten till närområdet, i Norge med hela 54 procent och i Danmark med 45 procent på årsbasis. En viktig marknad som fortsätter öka kraftigt är Kina med 23 procent på årsbasis. På den amerikanska marknaden där personbilsexporten gått oerhört starkt 2016 och 2017 har emellertid exporten gått tillbaka med 32 procent på årsbasis.
– Vi ser en stark ökning i personbilsexporten och framförallt sker ökningen till närområdet och Kina. Att regionens totala fordonsexport ökar, trots en minskning till USA-marknaden, visar att fordonsexporten i dag är spridd på fler marknader än förr i tiden, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.
Arbetslösheten i Göteborgsregionen är alltjämt lägst bland storstadsregionerna. Sysselsättningstillväxten på 2,2 procent är klart starkare än siffran för Malmöregionen och hela landet (+1,7 procent) men något svagare än för Stockholmsregionen (+2,3 procent).
Den ökade sysselsättningen fortsätter också att trycka upp företagens lönesummor i klart högre utsträckning än i övriga landet. Under andra kvartalet 2018 ökade den totala reala lönesumman i Göteborgsregionen med 6,3 procent på årsbasis. Det motsvarar cirka 3,2 miljarder i reala kronor och 83 procent av tillväxten skapades av regionens företag.
– Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen är urstark, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg. Mellan 2010 och 2017 skapades cirka 70 000 nya jobb i regionen och jobbtillväxten har fortsatt under första halvåret med upp emot 10 000 nya jobb. Lönesummetillväxten har legat nära sju procent i privat sektor, vilket visar att många av de nya jobben också är högavlönade.
På risksidan finns bland annat tecken på ökade handelsbarriärer samt avmattning på bostadsmarknaden även om vi fortfarande har ett högt antal startade bostadsprojekt i Göteborgsregionen.
– Vi ser att försäljningen av bostäder tar längre tid och att nya bostadsprojekt på andra håll i landet inte längre startas i samma omfattning. Det kan tillsammans indikera en kommande minskning även i Göteborgsregionen.

Comments are closed.