Projekt ska underlätta handeln med solel

Energimyndigheten har nu beviljat stöd till ett nationellt samarbetsprojekt som ska testa och utvärdera olika sätt att handla med solel som produceras för elfordon. Miljonprojektet leds av Solelia Greentech som tillsammans med ett flertal andra aktörer kommer att sätta upp solcellsdrivna laddstationer för elbilar i Mälardalen.

 

Solelia Greentech är ett svenskt företag som satsar på att bli ledande inom solcellslösningar för elfordon. Företaget presenterade redan 2011 Sveriges första solcellsbaserade laddstation för elbilar. Tillsammans med flera elbolag, kommuner och fastighetsbolag samt forskare från Uppsala Universitet ska företaget nu utveckla affärs- och leveransmodeller för hur man kan underlätta handeln med den solel laddstationerna producerar. Handeln kommer att omfatta flera mikroproducenter och elbolag samtidigt.

Redan i början av juni kommer den första solcellsanläggningen att stå klar vid det nya kommunhuset i centrala Uppsala. Uppsala kommun storsatsar på elbilar och är en av aktörerna i projektet. Fler laddstationer kommer att komma upp i hela Mälardalen med Eskilstuna och Vallentuna näst på tur.

På Solelia Greentech är man övertygade om att solelsdrift bidrar till en snabbare introduktion av elfordon på den svenska marknaden.

– Att ladda sin elbil med förnybar solel istället för el producerad av fossila bränslen är ett bra sätt att visa att man verkligen tar ansvar för klimatet. Det här projektet ger oss möjligheten att utforska och ta fram lösningar för hur solelen som produceras för elfordon kan levereras till elnätet, säger Carolina Johansson, vd på Solelia Greentech.

Solelia Greentech utvecklar och säljer solcellslösningar för elfordon. Företaget startades 2011 och har verksamhet i Uppsala och Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.