27 000 får gå från HP

HP kommer att genomföra ett flerårigt produktivitetsinitiativ som syftar till att förenkla företagets affärsprocesser samtidigt som cirka 27 000, eller 8 procent av de anställda, får lämna företaget fram till slutet av räkenskapsåret 2014.

Omstruktureringen förväntas ge årliga besparingar i intervallet 3,0 till 3,5 miljarder dollar vid utgången av räkenskapsåret 2014, varav merparten uppges komma att återinvesteras tillbaka in i företaget.

– Dessa initiativ bygger på vår senaste organisatoriska omläggning, och kommer att effektivisera vår verksamhet, förbättra våra processer och ta bort komplexitet från vår verksamhet. Även om vissa av dessa åtgärder är svåra att genomföra då de innebär förluster av arbetstillfällen, är de nödvändiga för att förbättra genomförandet och för att finansiera den långsiktiga hälsan för företaget, säger Meg Whitman, HP:s vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Comments are closed.