Nya superdatorn Abisko invigs

Torsdag den 31 maj inviger High Performance Computing Centre North, HPC2N, sin nya superdator Abisko med ett symposium vid Umeå universitet. Där kommer bland annat forskare som använder Abisko att presentera sin forskning.

Superdatorn Abisko är ett massivt parallellt datorsystem som kan utföra över 158 biljoner beräkningar per sekund. Abisko består av 15 264 processorkärnor och har 44 terabytes RAM-minne. Systemet är uppbyggt med 318 kraftfulla noder som är ihopkopplade i ett mycket snabbt nätverk. Varje nod är i sig en parallelldator med 48 processorkärnor.

Med hjälp av Abisko kan forskarna lösa beräkningsproblem som kräver stor beräkningskraft samt göra tillämpningar som kräver mycket minne. Superdatorn har redan tagits i bruk och används huvudsakligen för beräkningar och datorsimuleringar, bland annat inom materialforskning, rymdforskning och biovetenskaper. Abisko används också inom undervisningen i datavetenskap och inom flera civilingenjörsprogram, samt är en resurs i samarbeten med näringsliv och samhälle.

Abisko invigs av Umeå universitets rektor Lena Gustafsson samt Jacko Koster, föreståndare för Vetenskapsrådets metacenter SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing). SNIC är huvudfinansiär för Abisko.

Symposiet inleds på förmiddagen med en presentation av Abiskos arkitektur och effektiv användning av systemet. Efter lunch berättar forskare inom några utvalda områden som använder superdatorn om sin forskning, följt av presentationer av aktiviteter och projekt med anknytning till HPC2N. Symposiet avslutas med den formella invigningen.

Comments are closed.