Processor nära spänningströskel

Imec och Holst presenterade i går en extremt energisnål mikroprocessor som kan köras i 1 MHz vid 0,4 V. Tester visar då en effektförbrukning på 79 µW.

 

Processorplattformen är utvecklad för biomedicinska tillämpningar, till exempel ECG- och EEG-mätningar. Transistorerna i processorn är förspända så att de kan arbeta marginellt ovanför tröskeln för de CMOS-process som används. Processorn är godkänd för matningsspänningar ända ner till 0,4 V, även om nominell matningsspänning är 1,1 V.
För att ytterligare minska energiförbrukningen kan gränssnittet styra de olika ingående komponenterna separat. Det är till exempel möjligt att stänga av processorkärnan eller reducera spänningen till minnet när de enheterna inte behövs. Mjukvaran kan också skifta processorn dynamiskt mellan olika prestandamoder och optimera hårdvaran beroende på vad som krävs.

Comments are closed.