En arkitektur för alla basstationer

Med Axxia 5500 visar LSI Logic vilken väg man tar på basstationssidan. 16 ARM-kärnor plus de egna nätverksacceleratorerna är bara början. Arkitekturen skall kunna användas i allt från stora till små basstationer och i både standardkretsar och kundens egna ASIC-kretsar.

– Där ligger en av våra verkligt stora konkurrensfördelar, säger Troy Bailey, marknadschef för LSI Logic. Vi har mångårig vana vid alla typer av ASIC-projekt och alla typer av SoC-projekt. Vi kan samarbeta med alla.

För så är det ju. Man kan knappast vänta sig att ett företag med mångmiljonvolymer skall köpa standardkomponenter och man kan knappast vänta sig att mindre telekomföretag skall utveckla sina egna komponenter. Däremot finns det många beröringsgrunder och det är intressant att kunna använda en och samma arkitektur för olika typer av basstationer.
– Vi ser en utveckling mot olika nivåer av basstationer och hittills har telekomföretagen utvecklat varje nivå för sig, med separat arkitektur. Men där går det att spara mycket tid och pengar genom att använda samma grundarkitektur och nu det är det både tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Utvecklingstiden blir lång om de olika nivåerna utvecklas efter varandra.


Med samma grundarkitektur kan de olika nivåerna utvecklas parallellt.

Ännu en gång ser vi alltså ARM-arkitekturen nå framgångar och ännu en gång ser vi de stora kiselsmedjorna vinna. En gång i tiden tvingades man mer eller mindre välja mellan standardkomponenter och egna ASIC-komponenter. Idag är skillnaderna mycket mindre och det ena behöver inte alls utesluta det andra. De nya Axxia-kretsarna tillverkas idag i 28 nm CMOS hos TSMC.

Comments are closed.