Prisad robot för medicinska tillämpningar

2017 certifierades KUKA:s lättviktsrobot LBR iiwa Med för medicintekniska produkter enligt internationellt erkända CB-systemet (IECEE CB Scheme). På forskningsnivå finns roboten redan i en rad medicinska tillämpningar. I juli belönades KUKA LBR med det prestigefulla IERA-priset på International Symposium on Robotics i München.

KUKA LBR iiwa Med fick juryns gillande tack vare sin bredd av möjliga applikationer när det gäller användning inom det medicinska fältet.
Framtidsmöjligheterna är stora för lättviktsrobotar som på ett flertal sätt klarar att interagera med vårdpersonal och medicinska specialister.
– Kraven som ställs vid medicinska applikationer är mycket höga och vi strävar hela tiden efter att leva upp till dem, säger Joacim Lorentsson, försäljningschef på KUKA Nordic AB. Vår satsning inom området har pågått i mer än tio år och IERA-priset är en bekräftelse på att vi satsat rätt och att vi är med i framkant av utvecklingen inom medicinsk teknologi.
KUKA LBR iiwa Med har både hård- och mjukvara som är anpassad efter kraven inom den medicinska teknologin. Andra egenskaper som gör roboten särskilt lämpad för användning inom vården är responsiva sensorer, intelligent säkerhetsteknologi, ytskikt som är optimerade enligt hygieniska krav och kontroller som är designade för att interagera med människor.
– Våra robotar har den känslighet som krävs för att klara samspelet. De blir en förlängning för både kropp och hjärna.
KUKA:s huvudkontor i Norden ligger i Göteborg, där flera forskningsintensiva företag i medicin- och läkemedelsbranschen är verksamma. Tidigare versioner av KUKA:s robotar är sedan flera år i tjänst på ett tiotal sjukhus i Norden, främst handlar det om användning inom röntgendiagnostik.

Comments are closed.