SSF finansierar tolv nya industridoktorander

Industridoktorander är en viktig pusselbit för att främja kunskapsutbytet mellan akademi och industri. Det är nu femte gången SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, utlyser programmet som varje år finansieras med 30 miljoner kronor, vilket räcker till tolv projektbidrag. Varje industridoktorand får 2,5 miljoner kronor fördelat under de fem år som är förväntad disputationstid.

Årets projekt har en spännande bredd. Här finns projekt som är uthålliga och miljövänliga, som gröna plastmaterial för biobaserade material inom hygien, kosmetik, färger och lack.
För att bättre kontrollera svampsjukdomar och skadeangrepp på skogsplantor kommer ett projekt att kombinera övervakning, odlingsstrategi samt integrera nya biologiska och kemiska produkter i plantproduktion. Ytterligare ett projekt syftar till att ta vara på de stora mängder vetekli som fås vid mjölproduktion. Vetekli kan till exempel fungera som funktionella och hälsosamma ingredienser i livsmedelsproduktion.
Flera projekt handlar om maskininlärning. Det är algoritmer för distribuerade radioenheter, samarbetande robotar och för autonoma fordon i mindre strukturerade miljöer som gruvor. Ytterligare exempel på intressanta projekt är nästa generations alumina-bildande keramkompositer, metodik för läkemedelsdesign på enstaka cellnivå och molekylära mekanismer för bättre behandling av lungsjukdomar.
I år inkom 54 ansökningar vilket är något högre än 2017. Beviljandegrad för kvinnliga huvudsökande (handledande person vid lärosäte) är 27 procent och 21 procent för manliga sökande.

– SSF finansierar nu totalt 60 industridoktorander, säger Lars Hultman, vd för SSF. Varje doktorand är en injektion i ett företag eller i vård- och hälsosektorn. Årets projekt har förutsättningar att stärka konkurrenskraften för deltagande företag, att ge miljömässigt effektiva, nya produkter, eller att ge patienter bättre behandling. Vi gläds åt det ökade utbytet mellan de olika aktörerna.

Följande projekt beviljas bidrag som löper under fem år med totalt 2,5 miljoner kronor.

Hantering av systemvariationer med intelligenta system, Hossein Azipour, KTH och Tobii

Synkronisering och backhaul för distribuerade MIMO-system, Thomas Eriksson, Chalmers och Ericsson

Läkemedelsdesign genom nanoavbildning av subcellulär trafik, Andrew Ewing, GU och Astra Zeneca

Uppfattningsbaserade navigeringsförslag med maskinlärande, Peter Händel, KTH och Scania

Utveckling av nästa generations MoSi2 högtemperaturmaterial, Magnus Hörnqvist Colliander, Chalmers och Kanthal

Vetekli för hälsan, Maud Langton, SLU och Lantmännen

Spatiell upplöst systembiologisk analys, Joakim Lundeberg, , KTH och Astra Zeneca

Gröna plastmaterial – mot ett mer hållbart samhälle, Eva Malmström Jonsson, KTH och Akzo Nobel

Nya lipaser för hållbar processing, Eva Nordberg Karlsson, LU och AAK

Integrerat växtskydd i skogsträdsplantskolor, Åke Olson, SLU och Svenska skogsplantor

Inlärning av beslutsstrukturer för industriell automation, Christian Smith, KTH och ABB Robotics

Optimering av radioaccess-nät för effektiv massiv MIMO, Fredrik Tufvesson, LU och Ericsson

Comments are closed.