Mycronic tar ny order på maskritare

Mycronic har erhållit en order på en Prexision-800 från en kund i Asien. Systemet är konfigurerat för begränsad funktionalitet och leverans är planerad under det andra kvartalet 2019. Ordern har bokats under det fjärde kvartalet och har ett värde i intervallet 30–35 MUSD, vilket även inkluderar vissa uppgraderingar av kundens befintliga system.

Mycronics affärsområde Pattern Generators erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. De utgörs huvudsakligen av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor) och tillämpningar för multi-purpose-marknaden, ett brett segment vilket omfattar tillämpningsområden som exempelvis elektronisk kapsling, MEMS (mikroelektromekaniska system) och pekskärmsfunktioner.
En fullt utrustad Prexision-800 kan, med bibehållen produktivitet, åstadkomma närmare 25 procent mer kompakta mönsterdesigner än vad som tidigare har varit möjligt. Det säkerställer en effektiv produktion av de mest avancerade och kritiska fotomaskerna för bildskärmar till exempelvis 4K-mobiler och avancerade AMOLED-bildskärmar.
– Det är glädjande att vi fått ytterligare en order av ett system baserat på Prexision-800-plattformen, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Business Area Pattern Generators, Mycronic. Kunden har möjlighet att senare uppgradera systemets funktionalitet till en Prexision-800 som fullt ut möter industrins högt ställda krav för tillverkning av nya innovativa bildskärmsapplikationer med bibehållen produktivitet.

Comments are closed.