Prevas styrelse drar tillbaka utdelningsförslag

Mot bakgrund av utvecklingen av Covid-19-utbrottet råder ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. Styrelsen i Prevas AB har därför beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget som en försiktighetsåtgärd.

Prevas går in i året med en stärkt finansiell situation och med en förbättrad och stabil vinstnivå. Marknadsläget för de första månaderna 2020 har i stort motsvarat företagets förväntningar men effekterna av utbrottet av Covid-19 viruset förväntas påverka Prevas negativt senare under året.

– Det nya förslaget att dra tillbaka utdelningsförslaget är helt grundat på den osäkerhet som råder i omvärlden och osäkerhet kring i vilken omfattning vår verksamhet kommer att påverkas av nuvarande situation, säger Bengt-Erik Lindgren styrelseordförande i Prevas AB.

Comments are closed.