Livsviktiga innovationer hotas

Uppstartsbolagen inom life science har livsavgörande innovationer som kan reformera framtidens sjukvård. Nu krävs insatser för att rädda dessa – för Sverige – strategiskt viktiga företag från konkurs under Coronakrisen.


Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator i Lund

Den ekonomiska krisen som kommer i kölvattnet av covid-19 pandemin slår hårt mot uppstartsbolag inom life science – innovationsbolag som redan innan krisen hade finansieringsutmaningar. Nu är riskkapitalet i vänteläge. Om Sverige fortsatt vill vara världsledande inom life science-området krävs insatser.

– Alla företag i Sverige kommer inte överleva den här krisen, vilket är otroligt tråkigt på ett mänskligt plan, säger Ebba Fåhraeus, vd för SmiLe Incubator i Lund. Men om man ser till just startup-bolagen inom life science är de viktiga för hela mänskligheten.

SmiLe Incubator hjälper nya företag göra verklighet av sina idéer inom exempelvis e-hälsa, diagnostik, medicinteknik och läkemedel. I teamet finns sammanlagt 250 års yrkeserfarenhet från life science-industrin och ett stort kontaktnät.

– Just nu lägger vi mycket tid på att krishantera och förstå regeringens åtgärder. Än så länge har de inte varit direkt applicerbara på vår kategori av bolag, där många ännu inte har anställda, produkter eller intäkter. Vi har en positiv dialog och hoppas att det resulterar i effektiva insatser.

Speciellt för branschen är att produktutvecklingen kräver stora investeringar och tar lång tid. Vid kriser som denna minskar riskviljan bland investerare. Om bolagen går i konkurs förloras patent. Då förlorar Sverige de nya läkemedel och nya diagnostikmetoder som hade varit möjliga att utveckla, baserade på den omfattande forskningen. Och vi får svårt att komma i kapp och få likvärdiga möjligheter inom överskådlig tid.

– Det handlar om att inte låta den finansiering som staten och EU redan bidragit med gå till spillo. Vi behöver titta på vad som är mest skyddsvärt ur ett strategiskt perspektiv.

Tack vare riskkapital kan bolagen drivas, utvecklas och generera idéer. De senaste fem åren har SmiLebolagen bidragit med 695 miljoner kronor i inkomstskattekronor till Sverige.

– Alla som har förslag på hur vi kan rädda bolagen är välkomna att kontakta oss, för vår framtids skull. Det finns ett förslag på ett statligt åtgärdspaket som skulle göra skillnad för svenska innovationsföretag och som vi inom innovationssystemet för fram via våra kanaler.

SmiLe vill peka på följande punkter i förslaget som lösning på bristen på riskkapital för life science-bolag:

1. Ge Vinnova mer offentliga medel för att dels stötta innovationsbolagen genom att öppna fler och större utlysningar, och dels som verifieringsmedel till inkubatorerna, vilka portionerar ut dessa till lämpliga bolag för att de ska kunna avancera i utvecklingen.

2. Öka Almi Invests kassa för konvertibellån och riskkapital utan krav på saminvestering, samt öka Almi Företagspartners lånekassa för villkorslån till innovationsföretag.

Comments are closed.