Prevas genomför åtgärdsprogram

På grund av minskad efterfrågan av IT-tjänster kommer Prevas att inleda fackliga förhandlingar om uppsägning vid verksamheten i Solna. Upp till 25 personer kommer där att varslas.

Prevas tänker heller inte, på grund av den osäkerhet som råder på marknaden, gå vidare med förvärv av INVID Utveckling Mälardalen.
Under slutet av förra året noterade Prevas färre affärsavslut och trenden kvarstår. En försämrad beläggningsgrad på den svenska marknaden gör nu att Prevas tvingas se över sin verksamhet i Solna. För handlingarna med facket kommer snart att påbörjas.

Comments are closed.