Förlust för ST-Ericsson

Minus 98 miljoner dollar. Det blev resultatet efter skatt för första kvartalet, perioden februari-mars, för ST-Ericsson.

Omsättningen blev 391 miljoner dollar för de två månaderna och i och med minusresultatet lanserar ST-Ericsson ett nytt sparprogram som ska ge besparingar på 230 miljoner dollar per år, utöver de 250 miljoner dollar per år som ST-NXP Wireless beslutade om i november 2008. Det är en vikande efterfrågan i Europa och då främst inom segmentet mobiltelefoner som ligger bakom det svaga resultatet.

– Med hänsyn till den fortsatta osäkerheten i den globala ekonomin och, i enlighet med de offentliggjorda industriprognoserna, ser vi ett fortsatt utmanande 2009 inom vår industri. Men hur som helst, vi tror att fasen med minskning av lagren till stor del är över, även om vi ännu inte sett några tecken på en bred ökning av efterfrågan inom vår industri, säger chefen för ST-Ericsson Alain Dutheil i en marknadsbedömning. 

Comments are closed.