Bättre omsättning men sämre resultat

Ericssons resultat för första kvartalet 2009 stannade vid 1,8 miljarder kronor, att jämföras med 2,6 miljarder första kvartalet 2008. Omsättningen steg med 12 procent i en motsvarande jämförelse.

I rapporten skriver Ericsson att effekterna från den globala recessionen avseende globala mobiltelenät hittills har varit begränsade. ”Vi har sett operatörer på ett fåtal marknader där den lokala valutan dramatiskt har försvagats, skjutit upp investeringar. Några operatörer är också försiktigare avseende långsiktiga investeringar i fasta nät, som till exempel att bygga ut fibernät. De flesta operatörerna har ändå sunda finansiella positioner, med en stark trafiktillväxt och med nät som är relativt hårt belastade.”

Vidare konstaterar vd Carl-Henric Svanberg att det är svårt att helt förutse hur operatörerna kommer att agera i dagens läge men att investeringarna i mobiltelenäten till stor del fortsätter, att nya mobiltelenät byggs och att nya teknologier tar fart på marknader såsom i U.S.A, Kina och Indien.

Ändå fortsätter Ericsson sina kostnadsbesparande aktiviteter samtidigt som Carl-Henric Svanberg menar att bolaget under inledningen av året vuxit snabbare än marknaden.

Comments are closed.