Prevas får ny order från Arla Foods

Arla Foods anläggning i Vimmerby ska kompletteras med ytterligare en produktionslinje. Prevas får uppdraget att utveckla delar av styrsystemet och som projektledare även säkerställa att den nya styrningen driftsätts enligt plan.

Arla Foods fabrik i Vimmerby startade 2005 och producerar idag mjölkpulver från 350 000 ton mjölk årligen. Anläggningen befinner sig i en expansionsfas där bland annat en tredje indunstningslinje ska adderas. Prevas ska hjälpa till och utveckla ett nytt styrsystem som möjliggör byte av matningssystem under drift mellan olika processer.
Leveransen inkluderar även styrning av ett återvinningssystem som bättre tar tillvara på restprodukter. Arla får därmed en ökad produktionsgrad samtidigt som man minskar påverkan på miljön. Detta är världens mest avancerade matningssystem inom detta område.
– Som prioriterad leverantör till oss har Prevas god kännedom om anläggningen i Vimmerby och efter att ha genomfört uppgradering av styrsystem på den s k  torra sidan är Prevas en naturlig automations- och IT-partner för vår fortsatta expansion, säger Tom Andersen på Arla Foods.

Comments are closed.