Redaktionsbrev nr 01 2013

Saltsjö-Boo februari 2013

Mycket är gjort, men en hel del återstår att göra. Det mesta av det som tidigare bara fanns i papperstidningen ligger nu på webben och målet är att allt det som läsarna var vana vid att hitta i tidningen Elektronik i Norden nu skall finnas på webben.

Det innebär att de teknikartiklar som tidigare fanns i del två av papperstidningen nu finns på webben. I vänsterspalten finns alla årets teman och varje månad lägger vi fokus på två temaområden. Med andra ord – precis som tidigare.

Den 28 februari byter vi till två "nygamla" temaområden, nämligen Displayer och optokommunikation och EDA-konstruktionsverktyg.

Utvecklingen på optoområdet visar sig inte bara i nya komponenter och instrument. Vi tar upp ett exempel på en mycket specifik applikation där hög ingenjörskonst från flera discipliner resulterar i svensk utrustning som utmärker sig på världsmarknaden. I temasektionen om opto tar vi även upp mera jordnära tillämpningar, som att driva LED.
Har du fler idéer runt optoelektronik, kontakta Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller maila på gunnar@elinor.se

EDA-konstruktionsverktyg fortsätter att utvecklas åt flera håll. Vi ser allt mer avancerade verktyg för ASIC- och SoC-utveckling, där det gäller att få ner konstruktions- och verifieringstider för de allt större konstruktionerna. Men vi ser också "bredare" verktyg för FPGA-baserad konstruktion, där gränsen mellan traditionell EDA och embeddedverktyg suddas ut.
Kontakta mig på tel +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera EDA.

Och som vanligt uppdaterar vi två teknikområden varje månad, nämligen Radioteknik och Embeddedteknik. Kontakta Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se om du vill diskutera radioteknik, eller mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera embeddedteknik.

Tidigare års teknikartiklar går att läsa på flera olika sätt. Vi lägger efter hand över artiklarna i "riktigt" webbformat, där allt är sökbart och läsbart från vilken typ av dator eller intelligent enhet som helst. Vi har hunnit med hela 2012 och fortsätter ytterligare några år bakåt. Tidigare årgångar finns också både i PDF-format och i flash-format – precis som vanligt.

Glöm inte att medverka i översikten av nordiska elektronikkonsulter.
Har du inte fått något uppdaterings mail, gå in på länken https://www.elinor.se/konsultdatabas/sendmail.html
för att nyregistrera dig. Kontakta Anette Hammarström
på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se om du har några frågor.

Med vänlig hälsning

Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se

Glöm inte att prata webb-annonsering med Tommy Jägermo +46 8 540 865 12 eller Kim Edenbro +46 8 511 766 55. Den nya broschyren ligger på hemsidan, klicka här. Det finns nu nya möjligheter att synas på hemsidan och glöm inte Nyhetsbreven som nu kommer två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar. Vi ser fram emot att få guida dig till bättre synbarhet nu när ”EiN goes web!”

Comments are closed.