Prevas drabbas av konjunkturnedgång

Embeddedföretaget Prevas får i år ett försämrat resultat. Det innebär att nyinvesteringar och expansionsplaner skjuts på framtiden.

Marknaden för utveckling av intelligenta produkter har den senaste tiden präglats av en ökad försiktighet och utvecklingsprojekt skjuts på framtiden. Detta påverkar affärsområdet Produktutveckling negativt. Affärsområde Industrisystem fortsätter dock att generera bra resultat.
Prevas har vid tidigare tillfälle meddelat att det rådande marknadsläget har påverkat Prevas på ett negativt sätt, med färre affärsavslut och försämrad rörelsemarginal. Den allmänna osäkerheten som råder på marknaden har inneburit att nyinvesteringar och expansionsplaner har skjutits på framtiden. Denna bild har ytterligare förstärkts med en direkt påverkan på affärsområdet Produktutveckling.
Däremot fortsätter affärsområdet Industrisystem att utvecklas positivt.
– Den negativa påverkan från affärsområdet Produktutveckling kommer att påverka Prevas tillväxttakt och rörelsemarginal i år, säger Mats Lundberg, CEO på Prevas AB. Vi har under året genomfört ett antal åtgärdsprogram med syftet att förbättra marginalen, där engångskostnader kommer att belasta resultatet för innevarande kvartal. Positiva effekter av dessa åtgärder kommer att synas mot slutet av året.

Comments are closed.