Premier Farnell har förvärvat CadSoft

Företagsgruppen Premier Farnell har förvärvat samtliga aktier i tyska CadSoft Computer GmbH och affärsverksamheten i CadSoft Computer Inc. i USA.

Cadsoft utvecklar och säljer konstruktionshjälpmedel och har funnits på marknaden i 20 år. Under den tiden har företaget utvecklat en mjukvara för stöd vid konstruktion av mönsterkort döpt till EAGLE (Easy Applicable Graphical Layout Editor) och som idag finns spridd till över 40 000 användare i Europa och USA. Mjukvaran, som finns för både Windows, Mac och Linux, består av tre huvudmoduler: En layouteditor, en schemaeditor och en autorouter.

Köpet uppges ge en förstärkning av Premier Farnell’s strategi att fokusera på att möta ingenjörernas behov av teknologi, information, verktyg och mjukvara likväl som att internationalisera sina erbjudanden och tjänster för den snabbväxande asiatiska marknaden.

Cadsoft säljs av företagets två grundare som utvecklat EAGLE-mjukvaran och som kommer arbeta kvar under en tidsperiod för integrering med Premier Farnell’s befintliga on-line-system. Verksamheten i USA och vissa av det företagets tillgångar köper Farnell av CadSoft Computer Inc. Köpesumman är satt till 7 miljoner euro och med möjlighet till en bonus på ytterligare maximalt 5 miljoner euro om vissa kriterier som finns definierade i köpeavtalet uppfylls.

Comments are closed.