Mikrofoner i mikromekanik spås lysande framtid

Trots en nedgång under 2009 kommer de globala leveranserna av mikrofoner tillverkade med mems-teknik mer än tredubblas mellan 2008 och 2013 enligt analysföretaget iSuppli Corp.

Mems-baserade mikrofoner till mobiltelefoner och i andra tillämpningar har fått en bred acceptans och de världsomspännande volymerna spås bli 1,1 miljarder enheter 2013, en uppgång från 328,5 miljoner enheter 2008. Den starka tillväxten kommer att ske trots en nedgång i tillväxt och vinst under 2009 enligt analysföretaget iSuppli.
Mikrofonerna baseras på ett mycket litet tryckkänsligt membran som etsats ut ur en halvledare genom att använda en mikroelektormekanisk teknologi. De finns idag i mobiltelefoner, Nootebook PC:s, videokameror och i fordon.

Trots en lovande framtid för mikrofoner i mems kommer 2009 bli ett dåligt år för marknaden. Efter fem år med konsekutiva årliga tillväxttal på dubbla siffror kommer mems-mikrofonleveranserna bara att öka med 7,5 procent 2009. Med en nedgång av ökningen i leveranser och fallande priser kommer den globala omsättningen att minska till $132,4 miljoner under 2009, en nedgång med 2,4 procent från $135,7 miljoner 2008. Nedgången under 2009 härleder iSuppli främst till ett bolag – Motorola.

– Motorola var det första företag att brett anamma mems-tekniken för sina mikrofoner och använde dem i sina bästsäljande ultratunna RAZR-mobiltelefoner. Företaget upphandlade 30 procent av den globala tillgången under 2008. Men företaget har drabbats av en stor nedgång och fallit till plats nummer fyra bland världens mobiltelefontillverkare, från plats nummer två år 2006. Och Motorola fortsätter att förlora marknadsandelar under innevarande år. Det har allvarligt påverkat försäljningen av mems-mikrofoner, säger Jérémie Bouchaud, director och principal analyst, MEMS, vid iSuppli

Förutom Motorola har en annan faktor påverkat marknaden under 2009 och det är den vikande världsomspännande marknaden för mobiltelefoner som förväntas gå en betydande nedgång till mötes under året. Dessutom har mems-mikrofonerna fortfarande konkurrens från äldre teknik. Elektretkondensator-mikrofoner är fortfarande mycket billigare och finns nu för ytmontering och kommer enligt Isuppli att fortsätta finnas kvar på marknaden under flera år.

På grund av den lovande framtiden för mems-tekniken har två nya tillverkare, genom förvärv, kommit in på marknaden, EPCOS och Bosch, under de senaste 6 månaderna. Medan Knowles fortfarande dominerar marknaden med mer är 80 procent räknat i produktleveranser träder två andra företag fram som volymleverantörer: Infineon and MemsTech. Totalt finns det idag 9 leverantörer av memsbaserade mikrofoner.
– Det här är goda nyheter på en marknad som saknat ”second-source”-leverantörer med volymproduktion.

Comments are closed.