Xtranets vd avgår

Styrelsen för Xtranet Gruppen i Stockholm AB har i samförstånd med bolagets vd Hans Erik Persson beslutat att avsluta dennes anställning.

Hans Erik Persson kvarstår i sin befattning till och med den extra bolagsstämman den 19 oktober 2009, rapporterar bolaget i ett pressmeddelande.

Xtranet Gruppen i Stockholm AB är verksamt på marknaden för projektering, projektledning, installation och underhåll av bredbandsnät, det vill säga strukturerade områdes-, access- och fastighetsnät. Verksamheten bedrivs i Sverige och internationellt. Bland kunderna finns fastighetsbolag, telekombolag och offentliga organisationer.

Comments are closed.