Power Integration vann mål mot Fairchild

Efter en månadslång rättegång i en federal domstol i San Francisco, fann juryn igår att Fairchild uppsåtligen brutit mot två av Power Integrations  patent. Domslutet innebär att Fairchild skall betala Power Integration ett skadestånd på 105.000.000 dollar. På grund av uppenbart uppsåt kunde domstolen höja det belopp som juryn angav med en faktor tre. Juryn nekade dessutom alla motkrav från Fairchild om överträdelser från Power Integrations .

Utifrån juryns slutsatser tänker Power Integrations söka ett permanent förbud på basis av de mer än 140 patentintrång som omfattas i beslutet. Patentintrången rör bland annat Fairchilds teknik "Green mode”.
Dagens beslut följer tre tidigare fall som väckts av Power Integration mot Fairchild och dess dotterbolag  System General ( SG ). Under 2006 fann en annan federal domstol att Fairchild var skyldig till fyra patentintrång mot  Power Integrations. Domen resulterade i ett permanent förbud mot mer än 100 av Fairchilds produkter. Domstolen fann senare att överträdelsen var uppsåtlig  och beskriver Fairchilds beteende som " flagrant kopiering".
Även under 2006 fann International Trade Commission att SG brutit mot två av Power Integrations – patent ( där ett av patenten ingår i den senaste domen). Senare utfärdade International Trade Commission ett förbud på USA-marknaden mot försäljning av de produkter som berörs av patentintrång.
Under 2012 konstaterades Fairchild åter bryta mot två av samma patent som befunnits brista mot enligt en distriktsdomstols beslut 2006 . Power Integrations försöker för närvarande att få fram ett föreläggande om att stoppa 80 av Fairchilds produkter (och av ytterligare kretsar med väsentlig likhet)  som berörs av den domen.
Balu Balakrishnan, vd och koncernchef för Power Integrations kommenterar det hela såhär:
– Dagens dom markerar för fjärde gången att Fairchild och dess SG dotterbolag har gjort intrång i våra paten . Vi hoppas att detta senaste avslöjande och vidhängande skadestånd kommer att få Fairchild att slutligen se över sina affärsmetoder och börja respektera de immateriella rättigheter som vi har arbetat så hårt för att utveckla under de senaste 25 åren.

 

 

Comments are closed.