Nya versioner av MATLAB och Simulink

MathWorks har presenterat version 2014a (R2014a) av produktfamiljerna MATLAB och Simulink. R2014a innehåller nya versioner av MATLAB och Simulink samt uppdateringar och korrigeringar av ytterligare 81 produkter

I MATLAB finns en rad nyheter som:
* Utökat stöd för för Raspberry Pi och webbkamerautrustning
* Ny MILP-lösare (Mixed-integer linear programming) i Optimization Toolbox
* Nya funktioner för anpassning av modeller till upprepade mätningar där varje mätobjekt använder flera mätningar i Statistics Toolbox
* C-kodsgenerering för ytterligare 25 funktioner med MATLAB Coder, och GPU-accelerering för 5 funktioner i Image Processing Toolbox
* Tillståndsmodeller, självkalibrerande Kalman-filter med data som saknas, och prestandaförbättringar för ARIMA/GARCH-modeller i Econometrics Toolbox
* ”Dual curve construction”, funktioner som beräknar kreditexponering och exponeringsprofiler samt prissättning enligt Blacks modell av swaptioner mm i Financial Instruments Toolbox
* Uppdaterade funktioner för modellberäkning samt förbättrat arbetsflöde vid utforskning av multipla modeller i SimBiology
* Rekursiva minsta kvadratberäkningar och block för parameterestimering i realtid i System Identification Toolbox
* Säker kommunikation mellan klient och server samt dynamiskt skapande av förfrågningar i MATLAB Production Server

 I Simulink-familjen finns till exempel:
* Ny ”data dictionary” för definitioner och hantering av designdata som hör till modellerna
* Gemensamt arbetsflöde för partitionering och kodgenerering för FPGA:er och flerkärniga processorer
* Inbyggt stöd för LEGO MINDSTORMS EV3, Arduino Due och enheter med Samsung Galaxy Android
* Kontextkänslig tab-ifyllnad av data i Stateflow-diagram
* Instrumentpaneler, stöd för högupplöst grafik, stöd för FlexRay-protokollet samt de sammanlagda funktionerna från xPC Target och xPC Target Embedded Option i Simulink Real-Time
* Import av STEP-filer och summering av krafter i leder i SimMechanics
* Object Inspector och Informer för detaljerad visning av information i webbvyer i Simulink med Simulink Report Generator

Comments are closed.