Annons

Positiv rapport från Ericsson

Ericssons rörelseresultat för det andra kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades inom alla segment jämfört med samma kvartal föregående år till 6,3 (4,2) miljarder kronor. Försäljningen i segmentet Networks återhämtade sig och hade en tillväxt om 18 procent jämfört med föregående kvartal.

Omstruktureringskostnaderna för Ericssons globala kostnads- och effektivitetsprogram uppgick för kvartalet till 2,7 (0,2) miljarder kronor, framför allt till följd av neddragningar i Sverige. Med hänsyn till dessa kostnader blev rörelseresultatet för perioden 3,6 miljarder kronor, en nedgång från 4,0 miljarder kronor för samma kvartal i fjol. Ericssons segment Networks ökade rörelsemarginalen från 2 procent för det första kvartalet till 8 procent för kvartal 2.

Rapporterad försäljning ökade med 11 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade dock med 6 procent i samma jämförelse och påverkades enligt företaget främst av lägre kapacitetsförsäljning i Nordamerika.

Rapporterade patent- och licensintäkter var något lägre jämfört med samma kvartal föregående år trots positiva valutaeffekter, då merparten av dessa kontrakt är i USD. Nedgången hänför sig framförallt till en dispyt med Apple och ett antal rättsprocesser pågår i USA och Europa. Förhandlingar och rättegångar kommer att hållas med start i december 2015 och fortsätta under 2016. Ericsson förväntar sig här att det första domslutet kommer att meddelas av en tysk domstol under det första kvartalet 2016.

Comments are closed.