Annons

Minskad förlust för Partnertech

Under andra kvartalet ökade kontraktstillverkaren Partnertech omsättningen i lokala valutor med 19 procent jämfört med motsvarande period 2014 och förlusten minskar.

Det justerade rörelseresultatet för koncernen uppgick nämligen till -4 miljoner kronor under kvartalet, en förbättring från -8 miljoner kronor för samma period i fjol. Nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till 678 miljoner kronor(540).

För det första halvåret redovisas nettoomsättningen till 1 304 miljoner kronor (1 087) och det justerade rörelseresultat uppgick till -3 miljoner kronor (-8).

”Det andra kvartalet har varit händelserikt för Partnertech då Scanfil Oyj presenterat ett offentligt uppköpserbjudande till Partnertechs aktieägare om att förvärva samtliga aktier i bolaget. I denna extraordinära situation har vårt fokus fortsatt varit att förbättra verksamheten. I kvartalet har vi tecknat flera nya samarbetsavtal och vunnit ordrar från kunder inom Olja&Gas samt Försvar. Till följd av de nya ordrarna har Metal Precision divisionen förbättrats något då beläggningen ökat redan i slutet av kvartalet. Elektronikdivisionen rapporterar fortsatt stark tillväxt medan upprampningen i Kina även i detta kvartal påverkar lönsamheten. Även Systems Integration rapporterar en stark tillväxt och divisionens lönsamhet fortsätter att förbättras”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Comments are closed.